KOUŘENÍ V PRONÁJMU

KOUŘENÍ V PRONÁJMU ANO, NE

DŮLEŽITÉ INFORMACE

V KRAKONOŠ realiťákem® rozumíme vašim potřebám a proto jsme vám připravili návod pro vaše nájemní smlouvy o tématu kouření v pronájmu.

Kouření v pronájmu: Co by na to řekl KRAKONOŠ?

Představte si, že jste se právě přestěhovali do krásného horského bytu, kde každé ráno slyšíte šumění lesů a cvrlikání sojek, které vám přinášejí nejnovější zprávy z okolí. Jste spokojeni, dokud si nezapálíte cigaretu a náhle se objeví KRAKONOŠ, vrchní ochránce všech hor a nemovitostí, s přísným pohledem. Můžete tedy kouřit ve svém pronajatém bytě, nebo se musíte zdržet zapalování?

Kouření a právo: Co na to říká zákon?

V českém právním řádu není kouření v nájemních bytech jednoznačně upraveno, což dává prostor pro různé výklady. Ačkoli neexistuje explicitní zákon, který by zakazoval pronajímateli omezit nebo zakázat kouření v bytě, smluvní svoboda umožňuje, aby si pronajímatel a nájemce dohodli podmínky nájmu dle svého uvážení.

Smluvní svoboda: Podle § 1725 a § 1746 odst. 2 občanského zákoníku mají pronajímatel a nájemce právo sjednat podmínky nájmu, pokud nejsou v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy. To znamená, že zákaz kouření může být součástí nájemní smlouvy, pokud s tím obě strany souhlasí.

Ochrana majetku a zdraví: Stejně jako KRAKONOŠ chrání své lesy před škodlivými vlivy, má i pronajímatel právo chránit svůj majetek a zdraví ostatních obyvatel před negativními důsledky kouření, jako jsou zápach, znečištění nebo riziko vzniku požáru.

Názory se různí

Právníci mají různé názory na to, zda může pronajímatel zakázat kouření v bytě. Někteří tvrdí, že zákaz kouření je oprávněný, protože chrání majetek a zdraví. Jiní argumentují, že jde o zásah do osobních svobod nájemníků a že by měl být zakázán pouze v případě, že kouření způsobuje nepřiměřené potíže. Důležité je také zmínit, že v současnosti (31.5.2024) neexistuje žádný judikát, který by tuto problematiku jednoznačně řešil ve prospěch jedné, nebo druhé strany.

Co z toho plyne pro vás?

Pro pronajímatele:
– Máte právo zahrnout zákaz kouření do nájemní smlouvy.
– Jasně specifikujte, co se stane, pokud nájemník poruší zákaz (například smluvní pokuta nebo možnost vypovězení smlouvy).

Pro nájemníky:
– Před podpisem smlouvy se ujistěte, zda obsahuje zákaz kouření.
– Pokud kouříte, hledejte byt, který tento zákaz neobsahuje, nebo se dohodněte s pronajímatelem na podmínkách.

A co na to KRAKONOŠ?

KRAKONOŠ, jakožto ochránce pořádku a harmonie, by jistě ocenil jasná pravidla a vzájemný respekt mezi pronajímatelem a nájemníkem. Stejně jako KRAKONOŠ a jeho sojky udržují lesy čisté a bezpečné, i vy můžete udržovat svůj byt a vztahy mezi sebou v pořádku. Pokud jste vášnivým kuřákem, možná je čas zvážit pronájem bytů s venkovní terasou nebo alespoň dobře větraným balkónem. A pokud jste pronajímatel, který se obává o svůj nábytek, zvažte místo zákazu kouření nabídnout nájemníkům alternativu v podobě kuřáckých zón – třeba před domem. Tam si může nájemník v klidu zapálit a vy si zachováte svůj gauč v původním stavu.

Ať už jste na straně pronajímatele nebo nájemníka, nejlepší vztahy jsou ty, které jsou postaveny na jasné komunikaci a vzájemném respektu. Takže, když si příště zapálíte cigaretu, vzpomeňte si na KRAKONOŠE – možná na vás kouká z lesa a přemýšlí, jaký bude mít váš vztah ke kouření vliv na jeho milované hory.

Děkujeme, že jste s KRAKONOŠ realiťákem®, a pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete pomoc s vaší nemovitostí, jsme tu pro vás.

S úsměvem,
KRAKONOŠ realiťákem®.

ZEPTEJTE SE KRAKONOŠE

NAPÍŠU KRAKONOŠOVI

Posláním sojky souhlasím se zpracováním osobních údajů.